© autonoms.net | 2019 | Barcelona

Tarifes

Comparativa i tarifes dels nostres productes i serveis

a-Basic
a-365
a-Cloud
PRODUCTE Tipus
Programa
Servei
Programa
Entorn
PC o xarxa
-
Web
La informació és…
al teu ordinador
a autonoms.net
al núvol
ACTIVITAT Disseny factura
Emissió factures Factures rebudes Despeses Bens d'inversió
l'autònom ho informa al programa
l'autònom ho comunica a autonoms.net (email, whatsapp, etc…)
l'autònom ho informa al programa
INTRANET Usuari
TRIBUTS IRPF (130) IVA (303, 390) Retencions (111)
disponible al programa PC
disponible a la intranet
disponible al programa Web
DECLARACIONS IRPF (D100) Vendes (347) Compres (347) Retencions (190)
disponible al programa PC
disponible a la intranet
disponible al programa Web
ALTRES SERVEIS Consultes sobre activitat Consultes normativa
per email
per email
per email
Consultes àmbit jurídic Consultes àmbit laboral
per email
per email
per email
SERVEIS ADDICIONALS Suport a presentacions
cost addicional
cost addicionals
cost addicional
Assessoria jurídica Assessoria laboral
cost addicional
cost addicionals
cost addicional
a-Basic
a-365
a-Cloud
TARIFES Llicència exercici actual
150 €
-
290 €
Llicència renovació anual
75 €
-
145 €
Servei a-365
-
20 €/mes
-
Pagament
anual
trimestral
anual
a-Basic
a-365
a-Cloud
ALTRES SERVEIS Suport a presentacions (n/oficines)
25 €
25 €
25 €
Suport a presentacions a domicili (BCN)
45 €
45 €
45 €
Assessoria jurídica (1a sessió anual)
25 €
25 €
25 €
Assessoria jurídica (sessions segënts)
segons tarifa professional
segons tarifa professional
segons tarifa professional
© autonoms.net | 2019 | Barcelona

Tarifes

Comparativa i

tarifes dels

nostres

productes i

serveis

a-Basic
a-365
a-Cloud
PRODUCTE Tipus
Programa
Servei
Programa
Entorn
PC o xarxa
-
Web
La informació és…
al teu ordinador
a autonoms.net
al núvol
ACTIVITAT Disseny factura
Emissió factures Factures rebudes Despeses Bens d'inversió
l'autònom ho informa al programa
l'autònom ho comunica a autonoms.net (email, whatsapp, etc…)
l'autònom ho informa al programa
INTRANET Usuari
TRIBUTS IRPF (130) IVA (303, 390) Retencions (111)
disponible al programa PC
disponible a la intranet
disponible al programa Web
DECLARACIONS IRPF (D100) Vendes (347) Compres (347) Retencions (190)
disponible al programa PC
disponible a la intranet
disponible al programa Web
ALTRES SERVEIS Consultes sobre activitat Consultes normativa
per email
per email
per email
Consultes àmbit jurídic Consultes àmbit laboral
per email
per email
per email
SERVEIS ADDICIONALS Suport a presentacions
cost addicional
cost addicionals
cost addicional
Assessoria jurídica Assessoria laboral
cost addicional
cost addicionals
cost addicional
a-Basic
a-365
a-Cloud
TARIFES Llicència exercici actual
150 €
-
290 €
Llicència renovació anual
75 €
-
145 €
Servei a-365
-
20 €/mes
-
Pagament
anual
trimestral
anual
a-Basic
a-365
a-Cloud
ALTRES SERVEIS Suport a presentacions (n/oficines)
25 €
25 €
25 €
Suport a presentacions a domicili (BCN)
45 €
45 €
45 €
Assessoria jurídica (1a sessió anual)
25 €
25 €
25 €
Assessoria jurídica (sessions segënts)
segons tarifa professional
segons tarifa professional
segons tarifa professional